ข้อมูลสัตว์เลี้ยง Pet Evolution
Description รายละเอียด
  • รายละเอียด
  • แก้ไขข้อความได้ที่ pet_evolution.php
  • แก้ไขข้อความได้ที่ pet_evolution.php
  • แก้ไขข้อความได้ที่ pet_evolution.php

  • รายการของ
  • Name Item : 10 ea
  • Name Item : 10 ea
  • Name Item : 10 ea
  • จำนวนเงิน Zeny : xxxxxxxxxxx
สายพันธุ์ ที่ 1

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

- - - -
สายพันธุ์ ที่ 2

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

- - - -
สายพันธุ์ ที่ 3

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

- - - -
สายพันธุ์ ที่ 4

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

- - - -
สายพันธุ์ ที่ 5

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

- - - -
สายพันธุ์ ที่ 6

Pet Evolution

Skill Buff

Skill Atk

Status

- - - -